sambala kurzy a seminare
Please register to the site before you can sign for a list.
No account yet? Register

Liečenie Šambalou

Čo sa dá liečiť Šambalou?

Pri liečení Šambalou prežijeme zázrak a pocítime veľkú vďačnosť, ktorou sa nám otvorí srdce a uveríme v silu lásky.
Vďaka Šambale spoznáme silu myšlienky a aj to, že práve my sme tvorcami svojho života!
Meditáciou sa dostávame do hlavného mesta všetkých vládnucich radov Zeme v éterických rovinách reality- do Šambaly, mesta bohov!
Je to vlastne liečebný systém vysoko vibračnej energie, ktorý obsahuje 1024 symbolov a tie dostávajú Majstri pri zasvätení telepaticky do aury. Tým sa nedajú zmeniť a ani zneužiť. Čas, kedy sa začnete o Šambalu zaujímať a hľadať o nej informácie, je odkazom vašej duše pre vás, že ste pripravení k zasväteniu do týchto nádherných energií a k zmene života v pozitívnom zmysle. Pri liečení Šambalou si energia sama poskladá tie symboly, ktoré potrebuje v danom prípade, ako keď vám v lekárni namiešajú ten správny liek z viacerých častí.

Čo sa dá ňou liečiť?
Hlavne všetci ľudia pre vzostup z 3D dimenzie do 5D dimenzie, do ktorej teraz vstupuje celá planéta. Väčšina vnímavejších ľudí to už cíti, že sa „niečo“ deje.. Západná medicína dokáže liečiť len v 3D dimenzii a to je aj dôvod, prečo v tejto dobe ľuďom nezaberajú žiadne lieky a je mnoho neliečiteľných chorôb / rakovina, alergie, AIDS, rôzne závislosti, regenerácia poškodených orgánov a pod../ .  Energie Šambaly kmitajú v 5D priestore a tým môžu vyliečiť skoro všetky choroby.  Stále viac ľudí totiž vzostupuje a práve pre nich sú potrebné iné liečebné metódy.  Samozrejme, že Šamablou sa  nedokážu vyliečiť karmické choroby a ani tie, ktoré sme si priniesli do tohto života ako svoju cestu. Nedokáže vyliečiť už ani choroby v pokročilom štádiu, ale dokáže  zmierniť  ich utrpenie.

Šambala je miesto v každom z nás, ktoré keď raz nájdeme, už nikdy nestratíme. Je to pre nás ten najväčší poklad, ktorý môžeme mať.  Pokiaľ sa rozhodneme pre kurzy a zasvätenie, začneme rozpoznávať naše vnútro a krásu všetkých ľudí, otvorí sa nám jasnovidectvo, intuícia a iné schopnosti. Životné situácie potom vidíme s oveľa väčším nadhľadom. Automaticky sa nám zharmonizujú obidve hemisféry a tým sa nám otvorí svet nekonečných možností. Pre mnohých ľudí to prinesie veľmi pozitívne zmeny v ich životoch a hlavne: POKOJ .
Energiami Šambaly pomáhame pri vzostupe planéty a ľudstva do vibrácií nepodmienenej lásky, radosti, pokoja, mieru a pod...Vďaka nej sa oslobodíme od emocionálnych väzieb, starých vzorcov myslenia a správania, pomôže nám rozpustiť karmické záťaže a núti nás ukončiť neukončené, napravuje pokrivené kódy a aktivuje ďalšie reťazce DNA.  Šambala nás oslobodí od obmedzení a strachu. Jej hlavné atribúty sú láska a sloboda. Veľmi dôležité je v tejto dobe odpustenie samému sebe a aj všetkým ostatným. Vina a hriech neexistuje, vymysleli to ľudia. Jediné, čo všetci máme a prežívame, je Skúsenosť.  Šambalou sa oslobodíme od strachu, odstránime obmedzenia a to je jediná cesta, ktorá existuje k sebe samému. Pomôže nám zbaviť sa všetkých získaných presvedčení, ktoré nie sú naše. Vtedy až zistíme, kto sme, čo chceme a začneme napĺňať svoj potenciál. Až vtedy sa vydáme na cestu za poslaním, ktoré na tomto svete máme...

Pri zasvätení pracujete len s čistým úmyslom a zámerom, prosbou a prianím. Jediná podmienka k zasväteniu je ozajstná túžba po zmene a Svetle a všetko ostatné sa udeje bytosťami Svetla.

Čo spôsobuje energia Šambaly:

 • Je to energia Božej prítomnosti Ja som
 • Je to energia nanebovzatých Majstrov
 • Multidimenzionálna liečebná technika, ktorú môže využívať každý
 • Pomáha aktivovať DNA
 • Spôsobuje rýchle prekódovanie telesnej DNA a tým aj vyliečenie
 • Je to najsilnejšia energia
 • Aktivujú sa ňou nové  kódy čakier
 • Vyvažuje staré kódy čakier
 • Znova objavíme v sebe zabudnuté schopnosti jasnovidectva, telepatie a intuície
 • Rozpúšťa fyzické a mentálne bloky
 • Podporí náš duchovný vývoj

Liečenie so Šambalou trvá len niekoľko minút a je dobré ho opakovať.  V tejto dobe je ideálna na liečenie rôznych fyzických, ale hlavne emocionálnych problémov, posilňuje imunitný systém, odbúrava stres a rozpúšťa bloky.  Vďaka jej energii  nájde človek svoj vnútorný pokoj a začne sa opäť radovať zo života.   Je vhodná pre všetkých a to aj detí, zvieratá, a dá sa liečiť aj na diaľku.

Cenník liečenia Šambalou:

1. Sedenie 20€
2. a každé ďalšie 15€
Liečenie na ďiaľku to isté / sumu pred liečením vložíte na účet /

 

Online podpora
LiveZilla Live Help