sambala kurzy a seminare

Šambala 1024

Altenatívna terapia

Šambala / Shamballa/ je duchovné zasvätenie.
Je to multidimenzionálny liečebný systém,  ktorý slúži k aktivácií samoliečebných schopností človeka a k duchovnému zasväteniu.

Zakladateľom Šambaly na Slovensku a v Česku je Míla Bubník ,ktorý  bol aj môj lektor  a po absolvovaní  jeho  kurzov Šambaly som prijala aj majstrovské zasvätenie do tejto úžasnej metódy.
Je dôležité, aby sme energiu Šambaly používali vedome a každý človek by mal vedieť, čo robí a prečo to tak robí. Každý z nás sa môže naučiť vnímať to, čo naše zmysly nevedia.
Každý, kto sa začne zaujímať o energiu Šambaly / teda aj Vy, ktorí toto práve čítate/, je pre ňu vhodný kandidát. Pre lokálne zasvätenie do Šambaly nepotrebujete mať kurz Reiki , alebo inej energie a nezáleží ani na veku.
Šambala je označovaná ako multidimenzionálna, pretože je založená na celku.  Šambala lieči telo, myseľ a dušu  zároveň. Veľa ľudí ju nazýva ďalším krokom v Reiki. No zámerom nie je to, aby Šambala bola lepšia, než iné druhy energií. Znamená to ale, že Šambala je kombináciou energií, ktoré sa koncentrujú na liečenie cez poznanie, že všetko je prepojené so všetkým, vrátene Teba.  Energiou Šambaly môže byť podporené liečenie celej planéty a všetkého živého  cez liečenie Teba samotného.  Zistíte, že je mnoho ciest na liečenie s Reiki, ale spôsob Šambaly je liečenie planéty cez liečenie Teba samotného.  To nám poskytuje hlboké poznanie o ďalších častiach ľudských bytostí, ktoré potrebujú lásku, liečenie a integritu. Keď pochopíme myšlienku vzostupu ako celok, tak Šambala nám pomôže milovať, liečiť a integrovať  sám seba takého, aký vlastne sme.
Systém Šambaly obsahuje 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do štyroch stupňov po 256 symbolov a na seminároch sa postupne odovzdávajú telepaticky . Tieto symboly pomáhajú okrem iného aktivivovať DNA ľudského tela a dostať ho na vyššiu úroveň vedomia.  Meditáciou sa napojíte na bájne mesto Šambala a potom si to  všetko už len užívate.  Otvoríte sa hlbokej láske k matke Zeme  a zmyslu pre partnerstvo.

Typy energií:

  • Univerzálna životná energia
  • Ja som- Božia prítomnosť / energia Mahátma/
  • Energia Nanebovzatých Majstrov

Liečenie Šambalou je darom majstra Saint Germaina pre všetkých ľudí planéty, ktoré bolo používané už aj v časoch Atlantídy a teraz sa tento systém vracia späť.   Bol channellovaný  v roku 2003.
Šambala je určená na liečenie každého človeka, rastlinky a aj zvieratka. No aj napriek svojej sile nedokáže liečiť karmické choroby a ani tie, ktoré sme si vybrali pred svojou reinkarnáciou na Zemi, ako svoju cestu. Tiež nelieči choroby už v pokročilom štádiu, no vie zmierniť ich utrpenie.

V štyroch stupňoch sa naučíte poznávať túto nádhernú energiu a pri tom si spomeniete na svoje Majstrovstvo.
Dnes sa už môže veľa ľudí naučiť veci, ktoré boli predtým dostupné len jednotlivcom alebo skupinkám ľudí.  Dosiahnutie stavu vedomia, ktoré si predtým vyžadovalo roky trénovania špeciálnych techník a meditácií, je dnes prístupný mnohým  ľuďom bez zvláštnej prípravy.

Semináre:
Pripravené mám pre vás  3 celodenné semináre, kde sa postupne zoznámite s energiou Šambaly a jej používaním. Seminár vždy končí príjemnou meditáciou.
Maximálny počet účastníkov je 8, aby sme mali čas prebrať zaujímavosti a iné veci.
Cena seminára vrátane zasvätenia:

  • Stupeň 1 – 2 spolu 100€
  • Stupeň 3 120€
  • Stupeň 4 majstrovský 160€

K zasväteniu dostanete manuál vrátane certifikátu.

Online podpora
LiveZilla Live Help